«*» RUKHSANA«*» Har shukhss ki kismat main inaam nahi hota ...