• Feed RSS

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
0
 
__._,_.___
Recent Activity:
Enjoy your stay at Rukhsana Group.
**********************************                      
Moderators Rukhsana Group:
Kazakhstani1303 & Mumtaz Ali.
Contact us at: kazakhstani1303@gmail.com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___
 

raaz to abi b he ji men ne abi aslaha to nhi btaya k kon sa use hota he.


On 6 September 2013 09:19, saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com> wrote:
 

Hahahahahahahahahahahah ab raaz kahan raha hai


From: Duaago DR. <dr.duaago@yahoo.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 5 September 2013, 10:24
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» very funny

 
ji han, ye raaz ki baat hai...Iqbal saheb ki, hamari nahi..

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, September 4, 2013 8:55 AM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» very funny
 
mat poocho,
On 3 September 2013 18:25, saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com> wrote:
 
Hahahahahahhaha lagta hai aap ko aap jasi hi bivi mili hai,

From: Duaago DR. <dr.duaago@yahoo.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Monday, 2 September 2013, 12:31
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» very funny
 
ji han, shaeyd.....

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Sunday, September 1, 2013 1:17 PM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» very funny
 
matalab ye k ghar se america to road ban sakta he bv k tewar kabi change nhi ho sakte.
On 1 September 2013 12:55, Duaago DR. <dr.duaago@yahoo.com> wrote:
 
ha ha ha , bahut khoob
lekin ye bhi mushkil kaam hai..

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Friday, August 30, 2013 8:17 AM
Subject: «*» RUKHSANA«*» very funny

__._,_.___
Recent Activity:
Enjoy your stay at Rukhsana Group.
**********************************                      
Moderators Rukhsana Group:
Kazakhstani1303 & Mumtaz Ali.
Contact us at: kazakhstani1303@gmail.com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___
 

d
il k k badshah hen ji.


On 6 September 2013 09:32, saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com> wrote:
 

Hahahahahahhahahah acha batayeen aap kahan k badshah hain ?


From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 5 September 2013, 13:52
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RU KH SANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» R e: «*» RUKHSAN A «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUK HSANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSA NA « *» Re: «* » RUKHSANA«*» R e : «*» R UKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSAN A«*» Re: « *» R UK H SANA «*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS ANA « *» Re: «*» R UKHSANA«*» R e: «* » RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSAN A «* » Re: «* » RUKHSAN A«* » Re: «*» R UKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL

 
janab already jawab de dia k  na safaid jhande k neechay tha na green k oy bhaui men to badshah tha.


2013/9/4 Duaago DR. <dr.duaago@yahoo.com>
 
 hanooz k dilli door ast..*:) happy ye to baad main maloom hoga k kon hain naram dil, ya phir ........................
Iqbal saheb ab is dosri baat ka jawab aap den , aap tajubekar hain
 

From: saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, September 3, 2013 7:01 PM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «* » RUKHSANA«*» R e : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» R UKH SANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA « *» Re: «*» RUKHSANA«*» R e: «*» RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSAN A «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «*» R UKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL
 
Hahhaahahhahhaha dr duago kia batayeen gey lagta hai un ki wife bohot narmdil wali hain un ki tarha,
aap k badshah ki reaya main se naheen hain*:P tongue*:)) laughinghahahahah lagta hai woh aap hi they jo safeed jhandhe ki niche gaey they*:)) laughinghahahahah

From: saba sagar <gulerana43@yahoo.com>
To: "sabasagar1@yahoo.com" <sabasagar1@yahoo.com>
Sent: Tuesday, 3 September 2013, 16:51
Subject: Fw: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «* » RUKHSANA«*» R e : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» R UKH SANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA « *» Re: «*» RUKHSANA«*» R e: «*» RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSAN A «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «*» R UKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL

--
__._,_.___
Recent Activity:
Enjoy your stay at Rukhsana Group.
**********************************                      
Moderators Rukhsana Group:
Kazakhstani1303 & Mumtaz Ali.
Contact us at: kazakhstani1303@gmail.com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___
 

duago sahb in ko barhken ka matalab samjhaen.
2013/9/6 saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com>
 

*:-? thinkingyeh  barhken  kia hai ? 
Main kabhi kisi se naheen darti sewaey ALLAH k.*:) happy


From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 5 September 2013, 14:42
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Fwd: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHS ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re : «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUK HSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA« *» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKH S ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: « *» RUK HSA NA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » R U KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHS ANA«*» Re: «* » RUKH SANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL

 
ye to barhken hen janaba, waqt aaega to pta chalega.


2013/9/4 saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com>
 
Main sewaey ALLAH k aur kisi se naheen darti,


From: Duaago DR. <dr.duaago@yahoo.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, 3 September 2013, 20:15
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Fwd: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA« *» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKH S ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: « *» RUK HSANA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » R U KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHS ANA«*» Re: «* » RUKH SANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL

 
Saba,  ye kya....... aap darti bhi hain.

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Monday, September 2, 2013 9:11 AM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Fwd: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA« *» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKH S ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: « *» RUK HSANA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » R U KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHS ANA«*» Re: «* » RUKH SANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL
 
saba aur kon.
---------- Forwarded message ---------- From: saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com> Date: 1 September 2013 13:38 Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA« *» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKH S ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: « *» RUK HSANA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » R U KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHS ANA«*» Re: «* » RUKH SANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL To: Rukhsana@yahoogroups.com
 
hahahahhahaha lekin aap se darta koun hai ?--
__._,_.___
Recent Activity:
Enjoy your stay at Rukhsana Group.
**********************************                      
Moderators Rukhsana Group:
Kazakhstani1303 & Mumtaz Ali.
Contact us at: kazakhstani1303@gmail.com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___
 

chalo sahih kaha he , phir ????????????


2013/9/6 saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com>
 

Hahahahahahahahahahhahahahah phir to sahi hi kaha hai


From: Duaago DR. <dr.duaago@yahoo.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 5 September 2013, 10:25
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Fwd: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA« *» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKH S ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: « *» RUK HSANA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » R U KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHS ANA«*» Re: «* » RUKH SANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL

 
ji han , saba , Iqbal saheb ne sahi kaha hai,  k wo  ksi se darte warte nahi  siwaey apni biviv k

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, September 4, 2013 8:49 AM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Fwd: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA« *» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKH S ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: « *» RUK HSANA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » R U KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHS ANA«*» Re: «* » RUKH SANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL
 
men ne kaha kio k men darta warta kisi se nhi.
On 3 September 2013 14:28, saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com> wrote:
 
Hahahahahhaha yeh kis ne kaha aap se ?

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Monday, 2 September 2013, 7:11
Subject: «*» RUKHSANA«*» Fwd: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA« *» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKH S ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: « *» RUK HSANA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » R U KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHS ANA«*» Re: «* » RUKH SANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL
 
saba aur kon.
---------- Forwarded message ---------- From: saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com> Date: 1 September 2013 13:38 Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA« *» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKH S ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: « *» RUK HSANA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » R U KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHS ANA«*» Re: «* » RUKH SANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL To: Rukhsana@yahoogroups.com
 
hahahahhahaha lekin aap se darta koun hai ?--
__._,_.___
Recent Activity:
Enjoy your stay at Rukhsana Group.
**********************************                      
Moderators Rukhsana Group:
Kazakhstani1303 & Mumtaz Ali.
Contact us at: kazakhstani1303@gmail.com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___
 As-Salaam Alaikum,


 
 
THOSE WHO OBEY ALLAH AND HIS MESSENGER – IN THE COMPANY OF THE BLESSED
 
[ALLAH'S Quran – 4:69] "He who obeys Allah and His Messenger shall be a recipient of Allah's mercy and blessings. Such persons shall be placed in the distinguished position of those in whom all divine grace abounds: the Prophets, the veracious, the martyrs and the pious in a world perverse, and how celebrated is the society."
 
 
The Prophet (Peace Be Upon Him) has said :
 
[Muslim, Book #020, Hadith #4519] "It has been narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of ALLAH (may peace be upon him) said: Whoso obeys me obeys God; and whose disobeys me disobeys God. Whoso obeys my commander obeys me, and whoso disobeys my commander disobeys me." 
 
[4:69 – Commentary] "A passage of the deepest spiritual meaning. Even the humblest man who accepts Faith and does good becomes at once an accepted member of a great and beautiful spiritual Fellowship. It is a company which lives perpetually in the sunshine of God's Grace. (This passage partly illustrates 1:5). It is a glorious hierarchy, of which four grades are specified: (1) The highest is that of the Prophets or Apostles, who get plenary inspiration from God, and who teach mankind by example and precept. That rank in Islam is held by Muḥammad Mustafa. (2) The next are those whose badge is sincerity and truth; they love and support the truth with their person, their means, their influence, and all that is theirs. That rank was held by the special companions of Muḥammad, among whom the type was that of Abū Bakr Siddiq. (3) The next are the noble army of Witnesses, who testify to the truth. The testimony may be by martyrdom, as in the case of Imāms Ḥasan and Ḥusain. Or it may be by the tongue of the true preacher or the pen of the devoted scholar, or the life of the man devoted to service. (4) Lastly, there is the large company of righteous people, the ordinary folk who do their ordinary business, but always in a righteous way. They are the rank and file of the beautiful Fellowship, in which each has his place and yet all feel that they derive glory from the common association, (Cf. 29:9).
 
 
__._,_.___
Recent Activity:
Enjoy your stay at Rukhsana Group.
**********************************                      
Moderators Rukhsana Group:
Kazakhstani1303 & Mumtaz Ali.
Contact us at: kazakhstani1303@gmail.com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___
 

badshah ki bv ne b yahi kaha ho ga k khabadar dono jhando k neeche na jana wo ghareeb kursi pe hi baitha raha.


2013/9/6 saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com>
 

Hahahahahahhhaha kahna sunna kuch naheen hai in logoon ne bas larna hai,From: Duaago DR. <dr.duaago@yahoo.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 5 September 2013, 17:52
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RU KH SANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» R e: «*» RUKHSAN A«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUK HSANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA « *» Re: «* » RUKHSANA«*» R e : «*» R UKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«*» Re: « *» R UK H SANA «*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS ANA « *» Re: «*» R UKHSANA«*» R e: «*» RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSAN A «* » Re: «* » RUKHSAN A«* » Re: «*» R UKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL

 
Saba, badshah ka apni bivi k mutaliq kya kahna hai kushki bivi ne us ko kya kaha hoga...

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, September 4, 2013 6:57 PM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RU KH SANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» R e: «*» RUKHSAN A«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUK HSANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA « *» Re: «* » RUKHSANA«*» R e : «*» R UKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«*» Re: « *» R UK H SANA «*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «* » RUKHS ANA « *» Re: «*» R UKHSANA«*» R e: «*» RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSAN A «* » Re: «* » RUKHSAN A«* » Re: «*» R UKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL
 
oy jhalliiiiiiiiiiiii men to badshah tha.
2013/9/3 saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com>
 
Hahhaahahhahhaha dr duago kia batayeen gey lagta hai un ki wife bohot narmdil wali hain un ki tarha,
aap k badshah ki reaya main se naheen hain*:P tongue*:)) laughinghahahahah lagta hai woh aap hi they jo safeed jhandhe ki niche gaey they*:)) laughinghahahahah

From: saba sagar <gulerana43@yahoo.com>
To: "sabasagar1@yahoo.com" <sabasagar1@yahoo.com>
Sent: Tuesday, 3 September 2013, 16:51
Subject: Fw: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «* » RUKHSANA«*» R e : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» R UKH SANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA « *» Re: «*» RUKHSANA«*» R e: «*» RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSAN A «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «*» R UKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL

----- Forwarded Message -----
From: Duaago DR. <dr.duaago@yahoo.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Monday, September 2, 2013 12:38 PM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «* » RUKHSANA«*» R e : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» R UKH SANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA « *» Re: «*» RUKHSANA«*» R e: «*» RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSAN A «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «*» R UKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL
 
ha ha ha , bahut khoob
Iqbal saheb, aap tajrub e kaar hain hamara tajruba is mamle main abhi kuch bhi nahi hai bhala ham ne kya amal karna hai aur ham ne ksi ko kya batana hai..
rah gai baat saba ki to wo jane ya un ka kaam ........
 

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Saturday, August 31, 2013 8:03 AM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSA NA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «* » RUKHSANA«*» R e : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» R UKH SANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA « *» Re: «*» RUKHSANA«*» R e: «*» RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSAN A «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «*» R UKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL
 
Dr sahb, men ne kal ek "jin" ka lateefa share kia tha parh kar andaza laga len .
aur ek aur baat , badshah ne logon ko darbar men bula kar hukam dia k jo bv se darta he wo sabaz
jhande k neechay jae aur jo nhi darta wo safaid jhande k neechay chala jae sub log sabaz k neeche chalegae 
ek safaid jhande k neeche chala gya badshah boht hairat zada hua k itna bahadur shakhs he k bv se nhi darta?
us shakhs ko bulaya shabash di aur kaha wah jawan tum bahadur ho magar sub log sabaz jhande k neeche gae aur tum safaid k naache? us shakhs ne jawab dia badshah salamat bv ka hukam tha safid k neeche jana is men
meri to koi bahadri nhi he. 

umeed ha aap b in baton par amal krenge saba ko nhi btana warna wo aur akkarh jaegi. 


29 August 2013 19:17, Duaago DR. <dr.duaago@yahoo.com> wrote:
 
saba, iqbal saheb ka tajruba bahut hai is mamle main sheyd  ....inhen belana ka bhi maloom hai,.......k kab istemal hota hai us ka.
shaeyd ye belne k aadi hain, isil iey unhen belne ka koi dar khauf nahi hai

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, August 28, 2013 9:09 AM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» R UKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL
 
tumhari gun mujhe pta he kon c he wohi roti wala belna,
ese hi pressure na do, hun darte warte kisi se nhi.
On 27 August 2013 11:23, saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com> wrote:
 
Hhahahahah aao main apni gun k sath bilkul taiyaar khari houn 

From: iqbal sheikh <iqbalyat@gmail.com>
To: Rukhsana@yahoogroups.com
Sent: Monday, 26 August 2013, 7:29
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS ANA«*» Re: «*» RUKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re : «*» RUKHS ANA«* » Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» R UKHSANA «*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «* » RUKHS ANA« *» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RU KHSANA«*» Re: «* » RUKHSANA «* » Re: «* » RUKHSANA«* » Re: «*» RUKHS A NA«*» POO CHA KISI NE HAAL
 
sabar kro men danda le k tumhare paas b aata hun, haan men hun jahil aur gaon ka rehne wala.
On 24 August 2013 09:26, saba bukhari <sabasagar1@yahoo.com> wrote:
 
Hassn e salook ki maar ziyada bheter hoti hai, Wah bohot khubsurat baat kahi aap ne
Par khethoun, parhe likhey jahiloon ki samjh main yeh baateen naheen ateen, dandoon se kaam le le kar BP bhi high rahne laga hai hahahahah,
 


--
__._,_.___
Recent Activity:
Enjoy your stay at Rukhsana Group.
**********************************                      
Moderators Rukhsana Group:
Kazakhstani1303 & Mumtaz Ali.
Contact us at: kazakhstani1303@gmail.com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___