• Feed RSS

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Jazakallah
 
ANEES AKHTAR

From: "<CHUHDRI SAHIB>" <dearashar@yahoo.com>
To: "Rukhsana@yahoogroups.com" <Rukhsana@yahoogroups.com>
Sent: Monday, 26 November 2012 8:17 AM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Karbala Aam Karayen
 
G G BILKUL SAB HE PAK HAIN. AHEL A  BAIT SABHI PAK HAIN. UMHAT-UL-MOMINEEN BHE

 
Regards,
Ashar Kaleem Chuhdry. 
): +923143906222
'SAVE WATER J   ~  SAVE ENERGY ~ SAVE EARTH

From: Anees Akhter <anees_akhter1234@yahoo.co.in>
To: "Rukhsana@yahoogroups.com" <Rukhsana@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, November 25, 2012 10:39 AM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Karbala Aam Karayen
 
Hamare Aqa ke khandan ke sare tan pak thy, sir panjatan pak hi nahi sare tan pak kaho.
 
 

From: KhΔnToLî <jimrizin@yahoo.com>
To: Rukhsana Yahoo <rukhsana@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, 24 November 2012 11:23 PM
Subject: «*» RUKHSANA«*» Karbala Aam Karayen
 
http://i45.tinypic.com/s3kkcg.jpg http://i49.tinypic.com/kcl7pt.jpg http://i50.tinypic.com/35n3uig.jpg http://i45.tinypic.com/2ajyfyt.jpg http://i48.tinypic.com/33touhx.jpg http://i47.tinypic.com/8xmowp.jpg http://i47.tinypic.com/6ygxgm.jpg http://i49.tinypic.com/f2bcw.jpg http://i48.tinypic.com/214uzao.jpg http://i47.tinypic.com/fxz1mr.jpg

Afghan Jagir

__._,_.___
Recent Activity:
      
VISIT RUKHSANA FM ONLINE RADIO
http://www.freewebs.com/rukhsanafm   

Enjoy your stay at Rukhsana Group.

Moderators Rukhsana Group:
Aika Rani, Mumtaz Ali, Sitara Ansari, Lilly, Akhtar,
Contact us at: Aika_Rani@Yahoo.Com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___
 
__._,_.___
Recent Activity:
      
VISIT RUKHSANA FM ONLINE RADIO
http://www.freewebs.com/rukhsanafm   

Enjoy your stay at Rukhsana Group.

Moderators Rukhsana Group:
Aika Rani, Mumtaz Ali, Sitara Ansari, Lilly, Akhtar,
Contact us at: Aika_Rani@Yahoo.Com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___
 


http://dl.dropbox.com/u/29032516/celeb%20wedd.JPG

http://paksights.weebly.com/celebrities-wedding-photos.html

http://i.imgur.com/jhZN6.gif
**************************


__._,_.___
Recent Activity:
      
VISIT RUKHSANA FM ONLINE RADIO
http://www.freewebs.com/rukhsanafm   

Enjoy your stay at Rukhsana Group.

Moderators Rukhsana Group:
Aika Rani, Mumtaz Ali, Sitara Ansari, Lilly, Akhtar,
Contact us at: Aika_Rani@Yahoo.Com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___
 
__._,_.___
Recent Activity:
      
VISIT RUKHSANA FM ONLINE RADIO
http://www.freewebs.com/rukhsanafm   

Enjoy your stay at Rukhsana Group.

Moderators Rukhsana Group:
Aika Rani, Mumtaz Ali, Sitara Ansari, Lilly, Akhtar,
Contact us at: Aika_Rani@Yahoo.Com
Rukhsana-owner@yahoogroups.com 
**********************************                      
.

__,_._,___