«*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» <<<<<< KISHE NE KAHA THA>>>>>>>