«*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Alfaz ke Jhoothay Bandhan Main