«*» RUKHSANA«*» Har Diwaar Par Mein Ishq Ki Intaha Likhta Raha