«*» RUKHSANA«*» Re: Nigah main so so sawal rakhta tha