«*» RUKHSANA«*» Re: khamushi main bhi wo baten us ki