«*» RUKHSANA«*» 1254~* Patthar ki larki *~Pak Old...