«*» RUKHSANA«*» Koi khudaa ho ke patthar jise bhi ham chaahen