«*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» Kisi ki Khatir