«*» RUKHSANA«*» *** Kabhi ***......***/\/\*** MR.VIRGO ***/\/\***