zara si bhool se laikin...bharosa toot jata hai..`