«*» RUKHSANA«*» *1657...Woh k mosam tha ek...Pak Old*