«*» RUKHSANA«*» Chahkar Bhi Koi Kisi Se Juda Nahi Hota