«*» RUKHSANA«*» *1487...Aaj ki raat bhi ...Pak Old*