«*» RUKHSANA«*» <>_<>jab se ham tabaah ho gaye<>_<>