«*» RUKHSANA«*» ye baat ab bhi nahin hai kisi se kahane ki