«*» RUKHSANA«*» Mene kaha jitni ye Saanson ki Taar hai