«*» RUKHSANA«*» Hadith : Do sazdon ke darmiyan ye Dua parhna sunnat hai