«*» RUKHSANA«*» <>_<>Patta nahin kiya hai..per achha hai.<>_<>