«*» RUKHSANA«*» Hadees (Saher Der se khane aur roza jaldi iftar karne ki fazilath)