«*» RUKHSANA«*» 1227~*Shaeri Sach Bolti Hay*~Pak Old...